Гипсарски работи

Изработка маски од гипс картон, еднострано облагање со гипс картон, изработка на преградни зидови со термоизолација од гипс картон, изведување на гипсарски работи со обичен, водоотпорен и видафил гипс картон и др.