Хортикултура

Расчистување на терен, сечење на дрва, прекопување на просторот, сеење на трева, засадување на дрвја, цвеќе и др.