Водовод и канализација

Пронаоѓање на дефект, демонтажа на стари цефки, демонтажа на постоечка санитарна галантерија, набавка и монтажа на нови пвц или поцинковани цефки, набавка,монтажа на нова/стара санитарна галантерија, набавка,монтажа на вентили, топсифони, еднорачни батерии, туш батерии, фасонски делови, приклучување на постоечки водовод и канализација во главен вод, отпушување на канализација, набавка,монтажа на диспензери – фенови за раце, држачи за тоалетна хартија, држачи за брисачи за раце и др.