За Нас

ЗА НАС

МАКОМОНТ експорт – импорт Скопје е градежна компанија која се занимава со завршни градежно занаетчиски работи од областа на – одвод, водовод, електрика, изведба на гипскартон, инсталации за парно, монтажа на плочки, инсталации за парно, браварски работи и молерофарбарски работи и трговија.

Фирмата користи аутсорсинг од различни добавувачи на (материјали) и услуги за реализација на одредени проекти. Материјали кои се набавуваат преку други добавувачи фирмата прави надзор и мерења на нивните услуги кои се извршуваат во корист на МАКМОНТ.

Седиштето на МАКМОНТ се наоѓа на ул. Њуделхиска бр. 4/3 лок. 8, 1000 Скопје, Р. Македонија.
Компанијата располага со административни канцеларии на адресата на седиштето и со објект на ул. Бихачка 3/1-22 кој служи повремено како магацин.

Основните услуги кои ги нуди МАКМОНТ се извршување на завршни градежни работи на постојани и нови објекти во кои спаѓаат: молерофарбарски услуги, монтажа на гипскартон и плочки, спроведување на водовод и одвон итн.

Во текот на досегашното работење, претпријатието континуирано остварува позитивен финансиски резултат. Истото се насочува во проширување на дејноста на работење на претпријатието при што бенефитот не го чувствува самото претпријатие туку и корисниците на нивните производи и услуги, и пошироко корисниците на територијата каде се реализирани нивните услуги .

 


Се грижиме за задоволството на клиентот