Услуги

Безбедносни системи

Поставување на електромеханички рампи, изработка на влезни сензорски врати, домофонски системи, контролен систем за вработени (влез-излез), лифтови и др.

Хортикултура

Расчистување на терен, сечење на дрва, прекопување на просторот, сеење на трева, засадување на дрвја, цвеќе и др.
 

Категорија: 

Столарски работи

Набавка и изработка на канцелариски, лабораториски и работен мебел: бироа, плакари, долни елементи, висечки елементи, фиокари, архивари, гардеробери, библиотеки со стаклени врати, водоотпорни плотни, потпрозорни даски, репарирање и тапацирање на постоечки мебел и др.

Категорија: 

Страници